Work

Lämna feedback

Dina åsikter är viktiga för oss, både positiva och när du är mindre nöjd. Nedan kan du fylla i dina synpunkter. Vi återkopplar så fort vi kan, vanligtvis inom ett dygn nästkommande vardag.

Vi behandlar alla klagomål snabbt och effektivt inom ramen för gällande lagstiftning och Svenska Taxiförbundets normer för god taxitradition.

Vill du hellre prata med oss så kan du alltid ringa 019-247 247 så hjälper vi dig vidare.    Work
    error: Innehållet är skyddat!